Játékszabályzat

Töltse le a Kincsesház játékszabályzatát ezen a linken!

A Terrán Kft. Kincsesház elnevezésű promóciójának hivatalos részvételi játékszabályzata

1.Szervező

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (székhelye: 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.; cégjegyzékszáma: 02-09-064553; adószáma: 11541264-2-02) (továbbiakban „Szervező”) Terrán Kincsesház elnevezéssel promóciót szervez (továbbiakban: „Promóció”), amelynek szabályait a jelen Promóciós Szabályzatban (továbbiakban: „Promóciós Szabályzat”) határozza meg. Szervező a Promóciót és annak minden feltételét – így a jelen Promóciós Szabályzatot is a https://www.terrankicseshaz.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) teszi közzé

2. Általános szabályok

A Promóció időtartama: 2021. szeptember 01. 0:00:00 óra – 2021. november 30. 23:59:59 óra, illetve a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

A Promócióban kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy és belföldi jogi személy, egyéb szervezet (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Promóciós Időszak alatt az alábbi 4./a. Sorsolás illetve 4./b. Visszatérítés pontokban felsorolt, és ott meghatározott feltételeknek megfelelően vásárol, és a kuponbeváltási folyamatot a Weboldalon a jelen Játékszabályzatban megfogalmazottaknak megfelelően elvégzi.

Amennyiben a Játékos jogi személy, úgy jelen Játékszabályzat elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a felhasználás nem a termékek változatlan formában történő további értékesítésének céljából történik.

A Promócióban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja az Adatkezelési és Játékszabályzatot, melyek megtalálhatók a terrankincseshaz.hu weboldalon.

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező, a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (székhely: 7754 Bóly, Tompa M. u. 10.; cégjegyzékszáma: 02-09-064553; adószáma: 11541264-2-02) látja el. A Promóció során kommunikációra használt e-mail cím: kincseshaz@terranteto.hu.

3. Kizárás

A Promócióból ki vannak zárva a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. dolgozói, szerződéses kereskedőpartnerei és azok viszonteladói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.


4. A Promócióban részt vevő termékek és igénybevételük feltétele

4./a. Sorsolás

Kupon neveLeírásFeltételKiegészítés szövege
Generon nyeremény2 kWp, azaz 134 db Generon napelemes tetőcserépminimum 1440 db Terrán Zenit vagy Rundo alapcserép vásárlása esetén, visszatérítés max. bruttó 500.000 Ft értékbenHa minimum 1440 db Terrán Zenit vagy Rundo alapcserepet vásárol, Önnek e kupon beváltásával lehetősége van részt venni Generon nyereményjátékunkon. A nyeremény 2 kWp Generon napelemes tetőcserép (134 db Generon napelemes tetőcserép) inverterek és beépítés nélkül. Amennyiben ennek beépítésére a nyertesnek nincs lehetősége, igényelhető pénzbeli megtérítés is, amely összesen bruttó 500.000 forintot jelenthet. Egy számlával csak egy Generon-sorsoláson engedélyezett a részvétel.
Tetőépítési nyereménytetőépítés anyagárának visszatérítéseTerrán tetőcserép vásárlása esetén; visszatérítés maximum bruttó 1.000.000 Ft értékbenÖnnek e kupon beváltásával lehetősége van részt venni nyereményjátékunkon. Nyerje vissza tetőépítése anyagárát, maximum bruttó 1.000.000 forint áruértékig! Egy számlával csak egy tetőépítési nyeremény sorsoláson engedélyezett a részvétel.

4./b. Visszatérítés kuponok

Kupon neveLeírásFeltételKiegészítés szövege
Tetőfólia-kupon3% visszatérítés a MediFol Longlife fólia árábólminimum 150 m2 vásárlása eseténMinimum 150 m2 MediFol LongLife termék vásárlása esetén Ön 3% visszatérítésre jogosult a tetőfólia árából. A kupon beváltásához számlamásolat feltöltése szükséges. A visszatérítés összegét a visszatérítéshez szükséges adatok beérkezését követően 30 napon belül jóváírjuk az Ön által megadott bankszámlára.
Viharbiztonság-kupon30% visszatérítés Terrán viharkapocs és ereszkapocs árábólTerrán alapcserép vásárlása esetén, visszatérítés max. bruttó 20.000 Ft értékbenHa Ön Terrán alapcserepet vásárol, a Terrán viharkapcsokat és ereszkapcsokat 30% visszatérítéssel biztosítjuk Önnek maximum bruttó 20.000 forint visszatérítési értékig. A kupon beváltásához számlamásolat feltöltése szükséges. A visszatérítés összegét a visszatérítéshez szükséges adatok beérkezését követően 30 napon belül jóváírjuk az Ön által megadott bankszámlára.
Kúpalátét-kupon3% visszatérítés MediRoll ALU és MediRoll ECO kúpalátétek árábólvisszatérítés maximum bruttó 50.000 Ft értékbenEz a kupon MediRoll ALU kúpalátét elem vagy MediRoll ECO kúpalátét elem vásárlása esetén a MediRoll termék számlaértékének 3%-ával megegyező visszatérítésre jogosít maximum bruttó 50.000 forint visszatérítés értékig. A számlázott ár nem lehet magasabb az érvényben lévő Terrán Árjegyzékben található listaárnál. A kupon beváltásához számlamásolat feltöltése szükséges. A visszatérítés összegét a visszatérítéshez szükséges adatok beérkezését követően 30 napon belül jóváírjuk az Ön által megadott bankszámlára.
Ereszcsatorna-kupon3% visszatérítés a Terrán ereszcsatorna-rendszer árábólminimum bruttó 150.000 Ft ereszcsatorna vásárlása eseténHa Ön minimum bruttó 150.000 forint értékben vásárol Terrán ereszcsatorna-rendszert, 3% visszatérítést biztosítunk annak számlaértékéből. A számlázott ár nem lehet magasabb az érvényben lévő Terrán Árjegyzékben található listaárnál. A kupon beváltásához számlamásolat feltöltése szükséges. A visszatérítés összegét a visszatérítéshez szükséges adatok beérkezését követően 30 napon belül jóváírjuk az Ön által megadott bankszámlára.
Tetőhőszigetelés-kuponMediComfort vásárlása esetén 3% visszatérítésminimum 50 m2 vásárlása eseténMinimum 50 nm MediComfort tetőhőszigetelés vásárlása esetén 3% visszatérítést biztosítunk a bruttó vételi árból. A számlázott ár nem lehet magasabb az érvényben lévő Terrán Árjegyzékben található listaárnál. A kupon beváltásához számlamásolat feltöltése szükséges. A visszatérítés összegét a visszatérítéshez szükséges adatok beérkezését követően 30 napon belül jóváírjuk az Ön által megadott bankszámlára.

5. Promóció menete és szabályai

5.1.            A Promócióban részt vevő személy a https://www.terrankincseshaz.hu weboldalon az alábbi lépések végrehajtásával végzi el a kuponbeváltást:

5.2. A feltöltött adatokat a Szervező minden esetben ellenőrzi. Amennyiben a feltöltött számla- és szállítólevél másolat alapján a kuponbeváltásra nem jogosult a Játékos úgy erről 15 napon belül tájékoztató levelet kap, és egyúttal a Promócióból kizárásra kerül. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül kizárhasson Játékost a Játékszabályzat 10. pontjában foglaltak szerint.

Amennyiben hiánypótlásra van szükség, a Játékos erről tájékoztató e-mail üzenetet kap 15 napon belül. Hiánypótlásra az erre vonatkozó e-mail kiküldésétől számított 5 napon belül van lehetőség és arra abban az esetben lehet szükség, amennyiben a Játékos által megosztott adatok és/vagy a feltöltött dokumentumok (számla- és szállítólevél másolatok) valamely technikai okból (például homályos, nem olvasható számlakép vagy egyéb) adattartalma hitelt érdemlően és egyértelműen nem állapítható meg. Amennyiben a Játékos ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a regisztrációs folyamatot újra kell indítania.

Amennyiben minden adat megfelel a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, úgy a Játékos jogosulttá válik az általa beváltott kupon vagy kuponok szerinti ellenértékre, erről a Játékost 15 napon belül e-mailben tájékoztatja a Szervező.

5.3. A 4./a. pontban meghatározott „Sorsolás” kuponok esetén az 5./1 és 5./2. pontban meghatározott folyamat alapján a jogosult Játékos által beküldött, érvényesített számlamásolatokból a Terrán sorsolási bizottsága jelenlétében történik a sorsolás, mely sorsolás a véletlenszerűség elvének megfelelő módszerrel történik és melyről videófelvétel készül. A sorsolási videó anyag a sorsolást követő 15 napig előzetes egyeztetés és az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat tételével megtekinthető az azt igénylő Játékos számára. A sorsolás időpontja 2022. január 10., 14 óra, helyszíne a Szervező pécsi telephelye (7630 Pécs, Engel János u. 8.). A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás során 1 db „Generon nyeremény” nyertes, illetve hozzátartozóan 1 db pótnyertes, továbbá 1 db „Tetőépítési nyeremény” nyertes, illetve hozzátartozóan 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra. Ha a főnyertes a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem érhető el, és a Szervező nem tudja értesíteni, vagy utólagosan feltárt szabálytalanság miatt kizárásra kerül, vagy a Szervező megkeresésére nem reagál, vagy bármely egyéb oknál fogva a nyereményét nem veszi át az értesítéstől számított 15 napon belül, úgy az adott nyereményre kisorsolt pótnyertes jogosult a nyereményre. Amennyiben a pótnyertes a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem érhető el, és a Szervező nem tudja értesíteni, vagy utólagosan feltárt szabálytalanság miatt kizárásra kerül, vagy a Szervező megkeresésére nem reagál, vagy bármely egyéb oknál fogva a nyereményét nem veszi át 15 napon belül, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, továbbá a Szervező további sorsolást nem végez, és egyben az érintett nyereményt felhasználatlannak minősíti. A Sorsolást követően a nyertes Játékos üzenetet kap a tényről a Szervezőtől 15 napon belül a Játékos által a regisztráció során megadott email címre, illetve a regisztráció során megadott mobiltelefonszámra küldött SMS-ben (rövid szöveges üzenet).

5.4. A 4./b. pontban felsorolt ún. Visszatérítés kuponok esetében a 5./1 és 5./2. pontban meghatározott érvényesítési folyamatot követően a jogosult Játékos üzenetet kap a Szervezőtől 15 napon belül az általa a regisztráció során megadott email címre. Ezt követően azt a bankszámlaszámot kell a Szervező részére válaszként megadnia 5 napon belül, amelyre a kupon vagy kuponok alapján meghatározott visszatérítést a Szervező a bankszámlaszám megküldését követően 30 napon belül banki utalással jóváírja. A beküldött számlamásolaton szereplő személynek meg kell egyeznie a bankszámla tulajdonossal, mert csak ez esetben teljesíthető a visszautalás.
A Szervező a visszautalandó összegről a megadott név és lakcím (jogi személy esetén cím és adószám) alapján az ÁFA törvény 77. § (4)-(6) bekezdéseit figyelembe véve számviteli bizonylatot állít ki a beváltást követő 15 napon belül (amikor a feltöltött adatokat a Szervező érvényesnek ismeri el). Jogi személy esetén a számviteli bizonylat tartalmazni fogja azt a tájékoztatást, hogy amennyiben a Jogi személy Játékos a vásárlás alapján adólevonási jogát gyakorolta, akkor a számviteli bizonylat alapján, a visszatérített összeget alapul véve fizetendő ÁFÁ-ja keletkezik, az ÁFA törvény 153/B. § (1) c. pontja szerinti időpontban.

5.5. Amennyiben a jogosult Játékos az adatszolgáltatás során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem érhető el, és a Szervező nem tudja értesíteni, vagy utólagosan feltárt szabálytalanság miatt kizárásra kerül, vagy a Szervező megkeresésére nem reagál, vagy bármely egyéb oknál fogva a visszatérítéshez szükséges bankszámlaszámát nem adja meg 5 naptári napon belül, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, továbbá a Szervező a Játékost kizártnak minősíti és a visszatérítést elutasítja.

5.6. A nyeremények érvényesítésének feltételei, illetve annak pontos mértéke a 4./a-b pontokban kerültek meghatározásra.

5.7. A Játékos által hibásan megadott adatokból keletkező károkért a Szervező nem vállal felelősséget.

5.8. Egy Játékos egy számlával csak egy alkalommal jogosult részt venni a Promócióban.

5.9. A Játékos bármely olyan kupont beválthat, amelyhez a 4./a és 4./b. pontban meghatározott feltételek, illetve az 5./1-2. pontokban meghatározott ellenőrzési folyamat alapján megfelel.

5.10. A Promóció időtartama előtt (2021. szeptember 1., 00:00:00 óra) és a lejártát (azaz 2021. november 30., 23:59:59 óra) követően beérkezett kuponbeváltási kérelmek érvénytelenek. A feltöltött számlán szereplő teljesítési dátum a promóció időszakába kell, hogy essen, azaz 2021. szeptember 1. 00:00:00 és 2021. november 30. 23:59:59 közé. Előlegszámlát nem áll módunkban a promócióban elfogadni.

5.11. Postai úton nincs lehetőség a promócióban való regisztrálásra, erre csak és kizárólag a Weboldalon keresztül van lehetőség.

6. A nyeremények. illetve a visszatérítés átadása

6.1. A Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján, nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

6.2. A Játékosok kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy részükre a nyeremény átadásra kerüljön legkésőbb a Promóció lezárultát követő 70 napon belül.

6.3. A Generon nyereményjáték kupon esetében a 4./a bekezdés vonatkozó sorában meghatározott mennyiségű Generon napelemes tetőcserép mennyiség kiszállítását a Szervező vállalja a nyertes Játékos részére a Játékos által a regisztráció során megadott építési helyszín szerinti címre a Szervező ÁSZF-ben meghatározott feltételei alapján 30 napon belül. Az ÁSZF a www.terranteto.hu weboldalon található meg. Amennyiben a 4./a bekezdés vonatkozó sorában meghatározottak alapján pénzbeli visszatérítés lehetőséget választja a jogosult nyertes Játékos, abban az esetben a 4./a bekezdésben szereplő fajtájú és mennyiségű termék ÁFÁ-val növelt bruttó összege kerülhet megfizetésre. Ezt az igényét a Játékosnak a Szervező a nyertes kiértesítését követő 8 napon belül jeleznie kell a Szervező részére megküldött e-mail üzenetben, a visszatérítéshez szükséges bankszámlaszám megküldésével egyidejűleg. A kifizetést a Szervező a Játékos ezirányú jelzésétől számított 30 napon belül teljesíti. Abban az esetben, ha a jogosult nyertes Játékos ennek a jelzési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a Generon termékeket bármilyen okból kifolyólag nem tudja vagy nem akarja fogadni, a Szervező nem kötelezhető a későbbi kifizetésre, illetve meghatározott mennyiségű Terrán Generon napelemes tetőcserép mennyiség építési helyre történő kiszállítására sem. A Szervező nem kötelezhető a terméket a Játékos által a regisztráció során megadott építési helyszín címétől eltérő bármely egyéb címre kiszállítani.

6.4. A Tetőépítési nyeremény kupon esetében a visszatérítés összegének kiszámítási alapja a jogosult nyertes Játékos által a regisztráció során feltöltött számlán szereplő Terrán betoncserép, Terrán betonkiegészítők és további Terrán tetőtartozékok bruttó áruértéke. Amennyiben a számlán szereplő Terrán bruttó áruérték nem éri el az 1.000.000 forintot úgy a maximálisan kifizetésre kerülő összeg a számlán szereplő összegig terjedhet.

6.5. A Visszatérítés kuponok beváltása esetén a visszatérítés kiszámításának alapja a jogosult Játékos által a regisztráció során feltöltött számlán szereplő és a beváltott kupon típusnak megfelelő Terrán termék bruttó áruértéke, a beváltás feltételei szerint.

6.6. A Generon nyereményjáték kupon esetében, amennyiben a 4./a bekezdés vonatkozó sorában meghatározottak alapján pénzbeli visszatérítés lehetőséget választja a jogosult nyertes Játékos, továbbá a Tetőépítési nyeremény kupon esetében a nyertes Játékos részére történő pénzbeli visszatérítés utáni adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

7. Egyéb rendelkezések

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Terrán Kincsesház Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Promócióban való részvétel, illetve a Kuponkódok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

Ha a Játékos az adatainak a feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó, a promócióval kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciós Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Promóció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Promóció weboldalán. A Promócióra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Promócióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a promócióra regisztráló résztvevőknek a Szervezővel és a Promóció lebonyolításában részt vevő fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Promócióban hozott döntésével kapcsolatban. A Szervező továbbá kizárja a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Promócióval kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező jogosult kizárni Promócióból azt a Játékost, aki a promócióban tisztességtelen módon, a jelen Promóciós Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Promóció során visszaélés, csalás vagy hamisítás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje.

A nyeremények másra át nem ruházhatóak. A nyeremények utáni esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. szállítási költség), kivéve a 6.3 pontban vállalt Generon nyeremény kiszállítási költségét.

A Játékos a Promócióban való részvétellel és az Adatkezelési és Játékszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező az általa gyártott termékek kivételével a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező a 4./a. pontban felsorolt kuponok nyerteseinek névsorát név és lakóhely (kizárólag településnév) feltüntetésével a https://www.terrankicseshaz.hu weboldalon, illetve a hivatalos közösségi média felületein nyilvánosságra hozhatja, melyhez a Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja. A Játékos jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulását adja, hogy a Szervező fényképet is készítsen róla publikáció céljából.

A Játékos a Promócióban való részvétellel

A promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrizzük meg. Az adó-nyilvántartási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrizzük meg.

 Adatfeldolgozó:

Az adatfeldolgozás célja: promóció lebonyolításához szükséges adatkezelés, ügyfélszolgálat biztosítása, nyeremények kiszállítása.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10. címen vagy a marketing@terranteto.hu e-mail címen, valamint a 06-69/569-950-es telefonszámon.

A Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

a) tájékoztatás személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítése, és

c) személyes adatainak törlése (zárolása).

A Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz (illetve az Adatfeldolgozóhoz).

A Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a Játékos számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint – a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Promóció időtartama alatt kizárólag a Szervező részére direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Promóció szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Promóció résztvevőinek adatait a Szervező a jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli és nem dolgozza fel.

A résztvevő Játékos tudomásul veszi, hogy a Terrán Kincsesház Promócióra való jelentkezése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére.

A Promócióról információk találhatóak a https://www.terrankincseshaz.hu weboldalon. A részletes szabályzat a Promóció ideje alatt a https://www.terrankincseshaz.hu weboldalon érhető el.

A Játékos a Promócióban való részvétellel tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Promóciós Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának, alternatív nyeremény felajánlásának a jogát fenntartja.

Bóly, 2021. 08. 31.

                                                           Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

Szervező

Adatvédelmi Központ

Szükséges

A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a honlap nem használható rendeltetűsszerűen. Ezek a cookie-k a felhasználó hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki.

wordpress-settings-{X}, wordpress-settings-time-{X}, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Funkcionális

A funkcionális sütik használatával jobb felhasználói élményt tudunk nyújtani. Ezek a cookie-k éltalában beállításokat, és kenyelmi funkciókat biztosítanak a honlap személyre szabottabb működéséhez (például a kiválasztott nyelv, vagy a meglátogatott oldal-típus). Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

gdpr[privacy_bar]

Teljesítmény

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk.

_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, _ceg.s, _ceg.u, _ceir, mf_user, act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence, _pin_unauth
_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID
_ceg.s, _ceg.u, _ceir
_ga, _gid, mf_user
act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence
_pin_unauth